I 1994 ble Stavanger og Sandnes murmesterforening stiftet ved at de to foreningene slo seg sammen. Helt til denne dato hadde det vært to adskilte foreninger.

I byen Sandnes registeres det flere navn som dukker opp innen murmesterstanden tidlig på 1990-tallet. De fleste av disse blir medlemmer av Sandnes håndverk- og industriforening. Først i 1939 dannes en egen forening, Sandnes murmesterforening, som samme år blir tilsluttet Norske Murmesters Landforening.

Murmestrene på Sandnes var ofte engasjert med oppdrag innen teglindustrien, muring av ovner og teglstein, fabrikkskorsteiner og murbygninger. Etter bybrannen i 1897 ble det også mye å gjøre ved gjenoppbygninge.

I Stavanger hadde de siste årene av 1800 tallet og etter året 1900 vært gode tider for murerbransjen. Større murprosjekter var under oppførelse, monumentale bygg, så vel i offentlig, som i privat regi.

Den nye industrigrenen, hermetikkindustrien krevde også mye arbeidskraft innen byggebransjen. Det varte ikke lenge før de gamle sjøhusene som var tatt i bruk ble for små. Det måtte bygges nye fabrikker, og da helst i mur.

Allerede før århundreskiftet 1900 hadde murervennene i Stavanger med sine over 100 medlemmer dannet sin forening under Norsk Murerforbund, avdeling Stavanger. Etter hvert dukker det opp flere navn av disse som registrerer seg som murmestre.

Året 1906 skulle bli et merkeår for murmesterstanden i Stavanger. Etter at murbyggeriet hadde fått et såpass stort omfang fant en da tiden inne for å danne forening. Dette skjedde 5. april 1906. I desember samme år skjedde stiftelsen av Norske Murmestres Landsforening. Stavanger Murmesterforeing var representert med to representanter som deltok i forhandlingene i Kristiania.

Allerede i 1948 registreres om samtaler mellom murmestre fra Stavanger og Sandnes hvor sammenslåing av de to foreningene drøftes. Først i 1986 startes offisiell felles møtevirksomhet. I 1994 ble Stavanger og Sandnes Murmesterforening stiftet, med murmester Sverre Waldeland som første forman.

Foreningen har egne møtelokaler i Godesetdalen 10 som ble innviet i november 2000.

Murerfaget kjennetegnes ved varierte arbeidsoppgaver. Vi bygger, reparerer og vedlikeholder små og store hus. Som murer vil du beherske grunnleggende ferdigheter som muring av grunnmur, teglvegger, peiser og piper. Flis og natursteinsarbeider. Muring av blokkprodukter, buekonstruksjoner, armert murverk, trekning av gesims, fugebehandling, ildfast og syrefast muring m.m.

Murerfaget kjennetegnes ved trivelig og kameratslig miljø, gode lønnsforhold, arbeider både innendørs og utendørs, og varierte arbeidsoppgaver.

For å bli murer kreves det at man har teknisk og praktisk sans, skaperglede, evne til å arbeide selvstendig og er ansvarsbevisst. Har du disse egenskapene og setter i tillegg pris på god fortjeneste og lyse framtidsutsikter, er murerfaget noe for deg.

Som murersvenn kan du utdanne deg videre til å bli murmester og starte dit eget firma med ansatte og lærlinger. Du kan bli byggeleder, tekniker, prosjektleder, rådgivende ingeniør, ingeniør, arkitekt, siv ingeniør med. flere.

Murerfaget – Noe for deg ?

Murerfaget kjennetegnes ved:

 • Trivelig og kameratslig miljø
 • Gode lønnsforhold
 • Arbeid både inne- uten dørs
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Muring av tegl og blokk
 • Pussing ute- og innvendig
 • Setting av veggfliser
 • Legging av gulvfliser
 • Muring og montering av naturstein

Hva kreves?

 • Teknisk og praktisk sans
 • Skaperglede
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Ansvarsbevissthet

Hvordan bli murer?

 • Gå Vg 1 Bygg- og Anleggsteknikk
 • Gå så videre på Vg2 Byggeteknikk
 • Etter ent skole går du 2 år læretid i bedrift.

Har du disse egenskapene og setter du i tillegg pris på god fortjeneste og lyse fremtidsutsikter, er murerfaget noe for deg!

For mer info gå til hjemmesiden til Byggopp – (Opplæringskontoret for Bygg- og anleggsteknikk) på www.byggopp-rogaland.no