Tenk om alt trengte like lite stell som et bygg i mur og betong?

Det er dyrt å bygge i Norge. Så dyrt er det, at det er lett å stirre seg blind på byggekostnadene og glemme at bygget også skal brukes etterpå. Som om bruk og drift er gratis! Et velbygd hus i mur og betong varer nesten evig. Og vedlikeholdskostnadene er minimale.

Bygger du riktig, får du i tillegg en energieffektiv bygning, takket være de tunge materialenes evne til å ta opp, lagre og avgi varme- eller kjøleenergi gjennom døgnet. Mange vil si at det å bygge i mur og betong rett og slett er den mest miljøvnnelige byggemotden på lang sikt. Med lavere energibehov og mindre behov for ytre og indre vedlikehold enn andre materialer.